تبلیغات
       ♡چیستآن هآو مطآلب علمی عسلی♡ - ♥چه عددی میبینی؟♥                                          

   ♡چیستآن هآو مطآلب علمی عسلی♡       

چیستآن و معمآ    

     ♥چه عددی میبینی؟♥
یکشنبه 15 آذر 1394 ×  04:28 ب.ظ  


zibaدر تصویر زیر چه عددی رامشاهده میکنید؟ziba

zibaافرادی که دارای کورنگی سبز- قرمز هستند عدد2 را مشاهده می کنندziba


   تشخیص رنگ
   کورنگی