تبلیغات
       ♡چیستآن هآو مطآلب علمی عسلی♡ - خطای دید                                          

   ♡چیستآن هآو مطآلب علمی عسلی♡       

چیستآن و معمآ    

     خطای دید
پنجشنبه 8 بهمن 1394 ×  09:55 ق.ظ  


کدام سرباز قد بلند تر است؟


کدام دایره وسط بزرگتر است؟


ایا این خطوط شکسته هستند؟

   خطای دید